SPONSORLAR

Kongre Bilgileri

20. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 10-12 Haziran 2021 tarihleri arasında dijital platformda düzenlenecektir.
METEM (Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi) tarafından düzenlenen IMMC2021 - Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, sürekli gelişerek tüm sektörü kucaklayan ve bu alanda ülkemizde yapılan en kapsamlı uluslararası etkinliktir.

IMMC2021, dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılara, bilim insanlarına, mühendislere ve uygulayıcılara, sektörle ilgili dünyadaki bilimsel-teknolojik en son araştırma sonuçlarını sunmak, yeni ürünlerin ve tasarımların paylaşılması, tartışmaları teşvik etmek, yeni fikirler ve ortaklıklar geliştirmek için bir platform sağlar. Ayrıca, kongre bildirileri kitabı yayınlamayı amaçlar.Teknik oturumlarda, uzmanlar tarafından sunulacak çağrılı bildirilere de yer verilecektir.

develop free website

METEM Hakkında

METEM (TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi) tüm sektörü bir araya getirerek sektörün gelişimi ve dönüşümü için çalışmaktadır. Sanayi, üniversite ve meslektaşlarının nitelikli birikimlerini birleştiren METEM;

• Geliştirdiği ve planladığı tüm ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre, konferans, seminer gibi organizasyonlarıyla dünyaya entegre olabilmek üzere çalışan,
• Bilimsel, teknik ve uygulamaya yönelik nitelikli eğitim ve danışmanlık hizmetleri veren,
• Sektörel ve toplumsal gelişimi planladığı projelerle destekleyen,
• Bilgi, yeni açılımlar, ilişkiler, fırsatlar yaratma konusunda işbirlikleri sağlama üzerinden hareket eden güçlü bir etkinlik merkezidir.

Artan bilgi birikimine hızla ulaşmak, edinilen deneyimleri paylaşmak ve bunları üretim süreçlerinde değerlendirmek üzere, METEM bünyesinde birçok etkinlik düzenlenmektedir.

EFRS Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu, IMMC Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, ALUS Uluslararası Alüminyum Sempozyumu, Akdeniz Isıl İşlem ve Yüzey Mühendisliği Konferansı gibi birçok; kongre, konferans ve sempozyum organizasyonları gerçekleştirmektedir.

Bunun yanı sıra genel katılıma açık, şirketiçi eğitimler ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Mühendislere, bilim adamlarına, araştırmacılara ve üretim yöneticilerine; alanlarında yeni zorlukları, son gelişmeleri ve ortaya çıkan konuları gözden geçirip tartışabilecekleri ortamlar hazırlamaktadır.

Yine bu amaçla, üniversite ve sanayide yer alan, yüksek bilgi ve deneyime sahip uzmanları bir araya getirerek, sektöre ve sektör çalışanlarına yönelik; teknik, yönetsel ve mühendislik bilgilerini tazelemeyi, sektörün sorunlarına ilişkin iş geliştirmeler yapmayı, çalışan sağlığı ve güvenliğinde sorun çözmeyi, nitelik ve farkındalık kazandırmayı ve böylece katma değer sağlamayı hedefleyen, eğitimler ve etkinlikler planlayıp yürütmektedir.

METEM gerçekleştirdiği uluslararası etkinlikler ile Türkiye metalurji sektörünün ve akademik araştırmalarının dünyaya tanıtılmasına katkı sağlamaktadır.

METEM, güven, çalışkanlık, iyiye ve değişime olan inanç ve değerleriyle sektörümüzün hizmetindedir.