SPONSORLAR

SPONSORLUK 

Sponsorluk Hakları:

1. Firmanın Logosu;

    a. Kongre Program Kitabında,

    b. Kongre Bildiriler Özet Kitabında,

    c. Kongre Pankartlarında,

    d. Kongre Web Sayfasında yer alacaktır.

2. Firmanın tanıtım filmi, dönüşümlü olarak fuaye alanındaki barkovizyonda kongre süresince gösterilecektir.

3. Firmaya, 10 adet ücretsiz delege katılım hakkı verilecektir.

4. Firmaya, kongre açılışı sırasında bir teşekkür plaketi sunulacaktır.

5. Firmaların, eşantiyonlarını (broşürler hariç), kongre çantalarına koyma ve kongre delegelerine ücretsiz olarak dağıtma hakkı

verilecektir.

6. Firmanın, 1 İç Sayfa Reklamı, Kongre Bildiriler Özet Kitabında yer alacaktır.